CASADEMONT -Le vieux-
XX ANIVERSARI - HOMENATGE DE Francesc D'Assís Casademont A Francesc D'Assís Galí
Del 4 de Maig al 21 de Juny (2006)
Veure el CURRÍCULUM del pintor(a)
1. CADAQUÉS, ACRE PERFUM...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
50x61 cm


2. LES MUNTANYES ES POSEN DE PUNTETES...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
65x91 cm


3. OH ELS PETITS CAMINS QUE SÓN...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
73x60 cm


4. DAMUNT LA MAR ESTESA, INFINITA...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
60x73 cm


5. ESCLATEN ELS AMETLLERS...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
54x65 cm


6. ÉS LA MIXTIO PERFECTE DE L'OR...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
61x50 cm.


7. PRESOS EN LA GAMBINA, L'ARTÓ, LA XARXA...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
54x65 cm


8. EL GOLF DE ROSES, EVAPORANT ELS BLAUS...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
65x81 cm


9. AFLOREN A LA MAR, PÀL·LIDES MEDUSES...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
61x50 cm


10. SÓC LLIURE SOBRE LA MAR...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
65x81 cm


11. CADAQUÉS, OLIVERS...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
100x100 cm


12. TINC DESITJOS BLAUS...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
55x46 cm


13. L'ESPILL DE LA MAR FA LA IMATGE...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
65x81 cm.


14. L'ESCUMA FLOREIX, DEIXANT CORONADA...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
61x50 cm


15. AL PORT DE LA SELVA, DARREU ES DESTRIA...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
65x81 cm


16. COPA GLAUCA, FULLES LLISES...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
55x46 cm


17. NUA DE FRUIT, A L'HIVERN...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
50x61 cm


18. LES CASES FISTONEN LA RIBA I LA PLATJA...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
46x55 cm


19. ELS CAMINS SEMPRE ELS CAMINS...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
61x50 cm


20. TENS PORT-BO A LA RADA DE CALELLA...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
46x55 cm


21. HIVERN HEREU DE GRISOS...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
60x73 cm


22. ELS NÚVOLS A RAMATS...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
61x50 cm


23. LLANER GRAN, LLANER PETIT...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
54x65 cm


24. EL PI I SA VELA BLANCA...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
46x55 cm


25. LA LLUM ES FON EN LA MAR...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
61x50 cm


26. LA MAR S'ESMOLA LES DENTS...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
46x55 cm


27. DIU LA PRIMAVERA: ABRAÇO A TOTS...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
73x92 cm


28. NO TE REM NI BARCA, VELA NI BANDERA....
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
60x73 cm


29. LA MAR BLAVA I ELS PINS...
CASADEMONT -Le vieux-
oli/tela
65x81 cm.


Veure el CURRÍCULUM del pintor(a)