TOMASA MARTÍN
Comunicació
Del 3 al 22 d'Abril (2009)
Veure el CURRÍCULUM del pintor(a)
1. BANY GROC
TOMASA MARTÍN
oli/tela
116x89 cm.


2. COLUMNA
TOMASA MARTÍN
oli/tela
200x50 cm.


3. RASPALL
TOMASA MARTÍN
tècnica mixta/lli
30x30 cm.


4. PRESTATGE AMB LLIBRES
TOMASA MARTÍN
tècnica mixta/lli
35x162 cm.


5. PIANO III
TOMASA MARTÍN
tècnica mixta/lli
60x120 cm.


6. LLIBRES AMB AURICULARS
TOMASA MARTÍN
tècnica mixta/lli
33x100 cm.


7. INTERIOR AMB VIOLONCEL I CAIXA
TOMASA MARTÍN
tècnica mixta/lli
27x92 cm.


8. DIARI I TASSA
TOMASA MARTÍN
19x73 cm.
tècnica mixta/lli


9. PAPERERA
TOMASA MARTÍN
120x120 cm.
tècnica mixta/lli


10. INTERIOR I
TOMASA MARTÍN
120x120 cm.
tècnica mixta/lli


11. ERIÇÓ
TOMASA MARTÍN
120x120 cm.
tècnica mixta/lli


12. AMONITE
TOMASA MARTÍN
120x120 cm.
tècnica mixta/lli


13. REPEU AMB LLIBRES
TOMASA MARTÍN
120x120 cm.
tècnica mixta/lli


14. INTERIOR AMB LLIBRES
TOMASA MARTÍN
40x40 cm.
tècnica mixta/lli


15. CARTA
TOMASA MARTÍN
40x40 cm.
tècnica mixta/lli


16. PLAT I PA
TOMASA MARTÍN
27x27 cm.
tècnica mixta/lli


17. LLIBRES I
TOMASA MARTÍN
27x27 cm.
tècnica mixta/lli


18. BOL
TOMASA MARTÍN
30x30 cm.
tècnica mixta/lli


19. TRANSPARÈNCIES
TOMASA MARTÍN
tècnica mixta/lli
30x30 cm.


20. DIARI AMB TASSA
TOMASA MARTÍN
tècnica mixat/lli
35x35 cm.


21. DOS LLIBRES
TOMASA MARTÍN
tècnica mixat/lli
30x30 cm.


22. 2 PERES
TOMASA MARTÍN
tècnica mixat/lli
27x27 cm.


23. RELEX
TOMASA MARTÍN
tècnica mixat/lli
40x40 cm.


24. POMES
TOMASA MARTÍN
tècnica mixat/lli
19x73 cm.


25. BAMBES II
TOMASA MARTÍN
tècnica mixat/lli
19x89 cm.


26. DIARI AMB GOT
TOMASA MARTÍN
tècnica mixat/lli
28x120 cm.


27. FLOWER
TOMASA MARTÍN
tècnica mixat/lli
100x27 cm.


28. LLIBRES AMB GOT
TOMASA MARTÍN
tècnica mixat/lli
19x73 cm.


29. ON THE SAND
TOMASA MARTÍN
tècnica mixat/lli
65x65 cm.


30. ESPONJA I CARTES
TOMASA MARTÍN
tècnica mixat/lli
60x60 cm.


31. INTERIOR AMB BARNÚS
TOMASA MARTÍN
tècnica mixat/lli
55x55 cm.


32. PÈTALS VERMELLS
TOMASA MARTÍN
tècnica mixat/lli
40x100 cm.


33. BATHROOM WHITE
TOMASA MARTÍN
tècnica mixta/lli
116x60 cm.


Veure el CURRÍCULUM del pintor(a)